સલાહકાર વિડિઓએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
કાકડી ના સારા વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે !
🥒 આજ ના કૃષિ જ્ઞાન વિડીયો આપણે જાણીશું કે કાકડીના પાકમાં સારા વિકાસ માટે આપણે શું પગલાં લઈ શકીએ છીએ. તેની વિગતવાર માહિતી જાણવા માટે અંત સુધી વિડિઓ જુઓ. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
18
5
અન્ય લેખો