ಸಲಹಾ ಲೇಖನಡಿ.ಡಿ.ಚಂದನ
ಕಡಲೆಯ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಪೀಡೆ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
2
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು