అల్లం పంట నుండి అధిక ఉత్పత్తిని పొందుటకు తగిన పోషక నిర్వహణ
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
అల్లం పంట నుండి అధిక ఉత్పత్తిని పొందుటకు తగిన పోషక నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ వికాస్ గాడేకర్ రాష్ట్రం- మహారాష్ట్ర చిట్కా- ఎకరానికి 19: 19: 19 @ 3 కిలోలు డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వాలి మరియు మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ @ 20 గ్రాములు పంపు నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారీ చేయాలి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
652
7