વીડીયોશ્રમજીવી ટીવી
ગુંટી કલમ બાંધવાની રીત !
આ વિડીયો માં જાણીશું કે કેવી રીતે સફળતા પૂર્વક આંબા માં ગુંટી કલમ બાંધી સારી રીતે તૈયાર કરી શકાય છે. વિગતવાર જાણવા માટે જુઓ આ ખાસ બાગાયતી પાક નો વિડીયો.
સંદર્ભ : શ્રમજીવી ટીવી. આપેલ વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
47
15
અન્ય લેખો