వేసవి వరిలో కాండం తొలిచే తెగుల నియంత్రణ
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వేసవి వరిలో కాండం తొలిచే తెగుల నియంత్రణ
మొదటి క్రిమిసంహారిణిని(పెస్ట్)ఒక హెక్టారుకు ఫైప్రోనిల్ 0.3 GR@ 20-25 కిలోల చొప్పున అనువర్తించాలి మరియు రెండవ దశలో 15-20 రోజుల తర్వాత మట్టిలో వేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
529
5
ఇతర వ్యాసాలు