मोहरी पीकही निरोगी व चांगली वाढ
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मोहरी पीकही निरोगी व चांगली वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शिवनारायण जाट राज्य - राजस्थान टीप - १९:१९:१९ @७५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
6
4
इतर लेख