ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ.
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಮೆಹುಲ್ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ - ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
648
10
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು