వేసవి వరిలో బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాప్పర్స్ నియంత్రణ
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వేసవి వరిలో బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాప్పర్స్ నియంత్రణ
10 లీటర్ల నీటికి ఇమిడాక్లోప్రిల్ 17.8 scl @ 3 మి.లీ లేదా అజెంటామిప్రిడ్ 20 SP @ 4 గ్రా లేదా డియోనోతోప్యురాన్ 20 SG@ 4 గ్రా లను పిచికారి చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
260
2
ఇతర వ్యాసాలు