આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિકૃષિ બાંગ્લા
જાયફળ પ્લાન્ટ માટે એર લેયરિંગ પદ્ધતિથી કલમ બનાવવી
એકથી બે વર્ષ જૂની એક દાંડી પસંદ કરો જે, સીધી, સ્વસ્થ અને વિકસિત હોય. પાન વિસ્તારની નજીક દાંડીની છાલને 2.5 સે.મી. (1 ઇંચ) કાપો. 7.5-10 સે.મી. (3-4 ઇંચ) જાડા પ્લાસ્ટિક કાગળની મદદથી નરમ કોકો-પીટની થોડી માત્રાને કાપેલ ડાળી ઉપર લગાવવી જોઈએ. જ્યારે નવી મૂળ દેખાય છે, ત્યારે પ્લાસ્ટિકના કવરને દૂર કરો. મૂળિયાવાળા વિભાગની નીચે જ દાંડીને કાપો. છોડ માટે યોગ્ય ખાતરમાં મૂળિયા મૂકો. સંદર્ભ : કૃષિ બાંગ્લા
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
666
6
અન્ય લેખો