సేంద్రీయ వ్యవసాయంనాచురల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ అస్సోసియేషన్
అగ్ని అస్త్రం తయారీ విధానం:
•కాండం తొలిచే పురుగు కాయ తొలిచే పురుగు మరియు అన్ని తొలిచే పురుగుల నివారణ కొరకు ఇది పనిచేస్తుంది. •తయారీ విధానం మరియు ఎలా వాడాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి. మూలం: నాచురల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ అస్సోసియేషన్
ఈ వీడియో మీకు నచినట్లయితే, లైక్ చేయడం మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
5
0
ఇతర వ్యాసాలు