ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ್ ಭಾಗೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ - ಗುಜರಾತ ಸಲಹೆ: - ಥಿಯೋಫೇನೇಟ್ ಮೀಥೈಲ್ 70% WP @ 1.5 ಗ್ರಾಂನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
140
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು