AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
યોગ્ય વ્યવસ્થાપનના પરિણામે દ્રાક્ષની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં વધારો
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
યોગ્ય વ્યવસ્થાપનના પરિણામે દ્રાક્ષની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં વધારો
ખેડૂતનું નામ : શ્રી રવિકુમાર પુજારી રાજ્ય: કર્નાટક સલાહ - 13:00:45 @ 4 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ.
408
6