ગુજરાત ની વિવિધ APMC ના બજારભાવ !
બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in/
ગુજરાત ની વિવિધ APMC ના બજારભાવ !
આજ ના બજારભાવ માં આપણે જાણીયે ગુજરાત ની વિવિધ APMC માં નોંધાયેલ આજ ના બજાર ભાવ પાક " નીચા ભાવ (પ્રતિ ક્વિન્ટલ ) " " ઉંચા ભાવ (પ્રતિ ક્વિન્ટલ ) " સુરત ભીંડા 2500 5250 રીંગણ 400 1500 ટામેટાં 300 1400 ડુંગળી 350 1250 તુવેર 2750 5000 પાદરા ભીંડા 3500 4000 રીંગણ 400 700 ડુંગળી 1000 1500 તુવેર 3500 5000 દામનગર ભીંડા 1400 1600 મરચી 1500 1700 કોબી 500 700 રીંગણ 800 1000 રાજકોટ ભીંડા 2500 3500 ટામેટાં 800 1500 રીંગણ 1000 1500 ડુંગળી 300 900 મરચી 1500 2500 👉 સંદર્ભ : Agmarknet, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરો સાથે આ માહિતી કેવી લાગી નીચે કોમેન્ટ કરી જાણ કરશો.
18
2
અન્ય લેખો