ખુશખબર!! લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે હજુ પણ 3 દિવસ 🤩
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર
ખુશખબર!! લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે હજુ પણ 3 દિવસ 🤩
👉 ગણતંત્ર દિવસના અવસર પર ખેડૂતો માટે એગ્રોસ્ટાર તરફ થી તમારા માટે લકી ડ્રો ઓફર લાવ્યા છીએ, 🥳આજે આ લકી ડ્રો માં ભાગ લેવા માટે છેલ્લો દિવસ હતો, પરંતુ ખેડૂત મિત્રોએ ખુશી ખુશી ભાગ લીધો અને આ લકી ડ્રો ને હજુ પણ ચાલુ રાખવા માટે જાણ કરતા 🥳હજુ પણ ત્રણ દિવસ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે ૩૧ જાન્યુઆરી સુધી ! તો મોડું ના કરો કેમ કે તમે પણ ટીવી, સ્માર્ટ વોચ, અલ્ટો ગાડી અને અન્ય આકર્ષક ઇનામ જીતી શકો છો. આ લકી ડ્રો માં ભાગ લેવો છે સરળ, ફક્ત નજીકની લાલ દુકાન પર જઈને એગ્રોસ્ટાર પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ ખરીદો અને તેના પર આપેલ બારકોડ સ્કેન કરો. તમે એગ્રોસ્ટાર એપ અથવા 9503095030 પર કોલ કરીને ભાગ લઇ શકો છો. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
41
4
અન્ય લેખો