આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિFruits processing
ડુંગળી નું ગ્રેડિંગ અને સોર્ટિંગ મશીન
1. આ મશીન દ્વારા ડુંગળીનો મહત્તમ જથ્થો સરળતાથી વર્ગીકૃત અને ક્રમાંકિત કરી શકાય છે. 2. આ મશીન વિવિધ કદમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેમાં બેગ લટકાવવાનું ઉપકરણ છે. 3. તેમાં એડજસ્ટેબલ (અનુકૂળ) સ્પીડ ની સુવિધા છે. 4. વાપરવા માટે એકદમ સરળ છે. 5. એક કલાકમાં આશરે 6 થી 8 ટન ડુંગળી વર્ગીકૃત કરી શકાય છે અને ક્રમાંકિત કરી શકાય છે. સંદર્ભ: ફ્રુટ્સ પ્રોસેસીંગ વધુ જાણવા માટે, આ વિડિઓ જુઓ, અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
126
0
અન્ય લેખો