સ્વસ્થ મરચી નો પાક !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ મરચી નો પાક !
ખેડૂત નું નામ: પ્રવિણ પવાર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 13: 40: 13 @ 45 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
10
1
અન્ય લેખો