మిశ్రమ పంటల యోక్క ప్రయోజనాలు
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మిశ్రమ పంటల యోక్క ప్రయోజనాలు
రైతు పేరు - అనిల్ చిమండ్రే గారు రాష్ట్రం - మహారాష్ట్ర చిట్కా- చెరకు పంటతో పాటు క్యాబేజీ పంటను వేయడం ద్వారా మీరు మంచి ఉత్పత్తిని పొందవచ్చు.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి.
190
0
ఇతర వ్యాసాలు