AgroStar
वाटाणा भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी व्यवस्थापन
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
वाटाणा भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी व्यवस्थापन
वाटण्यावर भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास त्यावर नियंत्रण म्हणून हेक्झाकोनेझोल 20मिली/पंप फवारणी करावी.
2
1
इतर लेख