AgroStar
मिलीबग च्या प्रादुर्भावामुळे सीताफळ वाढीवर झालेला परिणाम
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मिलीबग च्या प्रादुर्भावामुळे सीताफळ वाढीवर झालेला परिणाम
शेतकऱ्याचे नाव - श्री युवराज राऊत राज्य - महाराष्ट्र उपाय - क्विनॉलफॉस २५ % ई सी @ ३०मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
344
6
इतर लेख