ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
મકાઈના પાકની યોગ્ય અંતરે વાવણી
🌽ચાલો જાણીએ વિડીયો ના માધ્યમ થી મકાઈ ના પાકમાં યોગ્ય અંતરે વાવેતર કરવા થી થતા ફાયદા અને નુકશાન વિશે. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
7
0
અન્ય લેખો