ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕದ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಿರಾ?
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕದ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಿರಾ?
ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 15.8 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5 ಎಸ್‌ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ನೊವಾಲುರಾನ್ 5.25% + ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 8.8% + ಥಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 17.5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
15
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು