మామిడి మొక్క పుష్పించే దశ
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మామిడి మొక్క పుష్పించే దశ
రైతు పేరు: శ్రీ. లవ్‌జీభాయ్ కపూరియా రాష్ట్రం: గుజరాత్ చిట్కా: 12:61:00 @ 250 గ్రాములు మరియు 50 గ్రాములు మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ ఒక మొక్కకు చొప్పున ఇవ్వండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
405
10
ఇతర వ్యాసాలు