દાડમનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: અર્જુન ગઢવી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
41
10
અન્ય લેખો