આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિપ્રભાત માલવીયા
પાણીના સંગ્રહ માટે ખેત તળાવ
• દુષ્કાળ દરમ્યાન ખેડુતો માટે ખેત તળાવ એક વરદાન છે. • તે ખેતીની પ્રવૃત્તિમાં મૂલ્યવર્ધક છે,તળાવમાંથી પાણી પશુધન તેમજ પાકના સિંચાઈ માટે ઉપયોગી છે. • તળાવ મારફતે મત્સ્યઉદ્યોગ પણ કરી શકાય, જે પાણીનું મૂલ્ય વધારે છે અને ખેતી માટેના પોષક તત્વો પૂરા મળી રહે છે. • તળાવની બાજુમાં સંરક્ષિત સંયોજન કરો. • કૃષિ તળાવની લાઇનર્સને તીક્ષ્ણ ચીજોથી સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. સ્ત્રોત: પ્રભાત માલવીયા
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
435
5
અન્ય લેખો