ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
કપાસના પાકમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરો વિશે ની માહિતી !!
👉કપાસમાં પાણી દ્રાવ્ય ખાતરનું મહત્વ અને ફાયદા તથા વધુ ઉત્પાદન કઈ રીતે લઇ શકાય તે વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જુઓ આ વિડિઓમાં. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
279
51
અન્ય લેખો