AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
मेथीवर झालेल्या किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात झालेली घट
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मेथीवर झालेल्या किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात झालेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वासू देवा राजू राज्य -आंध्रप्रदेश उपाय -निम अर्क १० % @ ४० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
343
16