ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿಇಸ್ರೇಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ"
ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ• ನಾಟಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. • ಯಂತ್ರವು ಬೇರುಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. • ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. • ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ"
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
442
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು