అరటిలో అత్యధికంగా పుష్పాలను అభివృద్ధి చేయడానికి
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
అరటిలో అత్యధికంగా పుష్పాలను అభివృద్ధి చేయడానికి
అరటి మొక్కల ఫలదీకరణం చేయబడిన తోటలలో, కాల్షియంను తగినంత మోతాదులో బిందు సేద్యం ద్వారా అనువర్తితం చేయాలి, తద్వారా పువ్వులు ఒత్తుగా మరియు బలమైన పుష్పాలను ఏర్పరుస్తాయి
10
0
ఇతర వ్యాసాలు