ప్రత్తి పంట యొక్క సరైన అంకురోత్పత్తి కోసం _x000D_
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ప్రత్తి పంట యొక్క సరైన అంకురోత్పత్తి కోసం _x000D_
రైతు పేరు - లాలారామ్ గారు రాష్ట్రం - రాజస్థాన్ చిట్కా - ప్రత్తి పంటలో 15 నుండి 30 రోజుల మధ్య భరోసా కిట్ లో వచ్చే మందులను డ్రెంచింగ్ చేయండి.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి.
158
4
ఇతర వ్యాసాలు