మిరపకాయ యొక్క సరైన పెరుగుదల కోసం
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మిరపకాయ యొక్క సరైన పెరుగుదల కోసం
రైతు పేరు - శ్రీ భావేష్ పర్మార్ రాష్ట్రం - గుజరాత్ చిట్కా - ఎకరానికి 00: 52: 34 @ 3 కిలోలు డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వండి.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి.
485
4
ఇతర వ్యాసాలు