ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ಬಾಧೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
ಈ ಕೀಟವು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ. ಮರಿಹುಳುವು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಡುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಸೂಕ್ತ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
10
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು