ખેતીમાં મધમાખી છે મદદરૂપ તો જાણો તેનું મહત્વ !
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેતીમાં મધમાખી છે મદદરૂપ તો જાણો તેનું મહત્વ !
🍯 મધ માખી પરાગનયન પ્રક્રિયા દ્વારા પાક ઉત્પાદન વધારે છે. મધમાખી પરાગનયન ની પ્રક્રિયા કરી ફલીનીકરણ કરે છે અને સરવાળે મોટા ભાગ ના પાક ના ઉત્પાદન માં વધારો કરે છે. પરંતુ હાલ કેટલાક સમય થી જોઈ શકાય છે કે જંતુનાશક દવા ના આડેધડ વપરાશ થી ખેતર માં મધમાખી ની વસાહતો ખૂબ જ ઓછી થઈ રહી છે. 🐝 પરિણામ સ્વરૂપ તલ, વરિયાળી, નાળિયેરી, અજમાં, ધાણા, રાયડો, આંબા જેવા પાક માં ઉત્પાદન અનેક મહેનત છતાં પણ ઓછું આવે છે. 🍯 આવા સંજોગો માં ખેડૂત મિત્રો એ થોડી કાળજી લેવી જરૂરી છે. આ કાળજી ના ભાગ રૂપે ખેડૂત મિત્રો એ પાક જ્યારે ફૂલ અવસ્થા પર હોય ત્યારે જંતુ નાશક દવા નો આડેધડ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ઉપરાંત સુર્ય આથમવા ના સમયે મધમાખી જ્યારે પોતાના મધપૂડા માં પરત ફરે ત્યારે જરૂર મુજબ દવા છંટકાવ કરવો જોઈએ. તથા ઘણી બધી એવી જંતુનાશકદવાઓ છે જે મધ માખી માટે હાનિકારક નથી તેનો અભ્યાસ કરી ઉપયોગ કરવો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
12
5
અન્ય લેખો