મરચાંનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાંનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: બર્મલ રામ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : 00:52:34 @3 કિલો ડ્રિપ ના માધ્યમ થી પ્રતિ એકર આપવું. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-370 ક્લિક કરો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
40
14
અન્ય લેખો