ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
જીરાનું વાવેતર યોગ્ય સમયે
🙏નમસ્કાર ખેડૂતમિત્રો શિયાળું સીઝનનો સૌથી અગત્યનો પાક એટલે જીરું. તો ચાલો જાણીએ વિડીયો દ્રારા ક્યારથી શરુ કરવું વાવેતર તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
59
9
અન્ય લેખો