ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
೧. ಮೊದಲ ಹಣ್ಣಾಗುವಿಕೆಯು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ೨. ಹಾಲಿನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ರವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹು. ೩. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ೪. ಕೊಯ್ಯಲೀನ ನಂತರ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳು: - ನೋಯೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
196
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು