వేరుశనగ పొలంలో మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ పిచికారీ చేయండి
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
వేరుశనగ పొలంలో మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ పిచికారీ చేయండి
రైతు పేరు - శ్రీ యెలప్ప బెలగలి రాష్ట్రం- కర్ణాటక చిట్కా- పంపు నీటికి 20 గ్రాములు మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ కలిపి పిచికారీ చేయండి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
413
0
ఇతర వ్యాసాలు