ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
મરચીમાં થ્રીપ્સ નું સમસ્યા!!
🌶️મરચાનું વાવેતર કરતા ખેડૂતો માટે ગંભીર સમસ્યા એટલે પાન કોક્ડવાટ અને તેના કારણે ઘણું નુકશાન પણ થાય છે .તો આજે આપણે જાણીશું તેના અસરકારક નિયંત્રણ વિશે. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
92
17
અન્ય લેખો