પશુપાલનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
નફાકારક પશુપાલન માં અગત્યનું પગલું રસીકરણ !!
🐄પશુઓમાં વધતો રોગ ચાળો અને અકાળે પશુ મૃત્યુ થવાની સમસ્યા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે તો તેના નિવારણ માટે સમયે સમયે પશુઓમાં રસી કરણ કરાવવું ખુબજ અગત્ય નું છે તો ચાલો જાણીએ વિડીયો દ્રારા સંપૂર્ણ માહિતી. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
5
1
અન્ય લેખો