దానిమ్మ మొక్కకు ఎక్కువగా పూత రావడానికి గాను తగిన పోషక నిర్వహణ
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
దానిమ్మ మొక్కకు ఎక్కువగా పూత రావడానికి గాను తగిన పోషక నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ ఘనశ్యామ్ గైక్వాడ్ రాష్ట్రం- మహారాష్ట్ర చిట్కా-ఎకరానికి 12: 61: 00 @ 3 కిలోలు డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వాలి మరియు ఎమినో ఆసిడ్ @ 15 మి.లీ పంపు నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారీ చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
718
14