ಗುರು ಜ್ಞಾನಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಥ್ರಿಪ್ಸ್_x000D_ ನುಶಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳ_x000D_ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ_x000D_ _x000D_ _x000D_ ಮೂಲ - ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ_x000D_ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್_x000D_ _x000D_ _x000D_ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!_x000D_ _x000D_
93
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು