ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೀಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೀಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಕೇಸಾ ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ಚೇಲಾಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ @ 1 ಗ್ರಾಂ + ಬೋರಾನ @ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿಸಬೇಕು .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
250
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು