ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
જીરાનું વિશ્વાસપાત્ર બીજ,જે ઉત્પાદન અપાવશે જબરદસ્ત
👉ખેડૂત ભાઈઓ, આજના વિડિયોમાં આપણે જીરાની એક અદ્ભુત વેરાયટી વિશે વાત કરવાના છીએ, તો જાણીયે તેની સંપૂર્ણ માહિતી. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
6
3
અન્ય લેખો