ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
ડુંગળીના પાક માટે ખાસ એક્સપર્ટ સલાહ !
🧅ડુંગળીના પાકમાં થ્રિપ્સ જીવાત સાથે કમોસમી વાતાવરણમાં કેવી કાળજી રાખવી જોઈએ જેથી નુકશાન ન થાય તેના વિશે મેળવો એક્સપર્ટ સલાહ. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
19
4
અન્ય લેખો