સલાહકાર વિડિઓKVK JUNAGADH
મગફળીમાં ખાતર અને નિંદામણ નિયંત્રણ માટે ખાસ માહિતી!
🥜 મગફળીમાં અલગ અલગ તબક્કામાં ખાતર અને નિંદામણ નિયંત્રણ માટેની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે, તો આ વિડિઓમાં ઉનાળુ મગફળી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જુઓ ! સંદર્ભ : KVK JUNAGADH, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
15
5
અન્ય લેખો