ಔಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಔಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮರಿಹುಳು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 15.8 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10.26 ಒಡಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನೊವಾಲುರಾನ್ 5.25% + ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5% ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಹೆಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್ ಸಿ @ 3 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
54
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು