మామిడిలో ఎర్ర చీమలు ఉన్నాయా?
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మామిడిలో ఎర్ర చీమలు ఉన్నాయా?
ఈ చీమలు మామిడి కోతకు వచ్చిన సమయంలో చెట్లు ఎక్కే సమయంలో కుట్టి పనికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ఎర్రచీమలు చేరకుండా ఎప్పటికప్పుడు కాల్చివేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
216
6
ఇతర వ్యాసాలు