AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
मेथीेतील मावा किडीला प्रतिबंध करा
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
मेथीेतील मावा किडीला प्रतिबंध करा
मेथीेतील मावा किडीला प्रतिबंध करण्यासाठी, बियाण्यावर पेरणीपूर्वी थियामेथॉक्झाम 70 % डब्ल्यूएस @ 3 ग्रॅम प्रती किलो बियाण्यासाठी लावून बीजप्रक्रिया करा.
148
4