ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಚಂದನ ಗೌಡ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ @ 12:61:00 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 15 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
336
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು