ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ನೈತಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: 00: 52: 34 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಎಕರೆಗೆ ನೀಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
272
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು