ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಪುನ್ಮಾರಂ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 00:52:34@ 3 ಕೆಜಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
356
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು